Vårdnadstvist | Ring 08 - 24 26 10

Vårdnadstvist

När föräldrar/vårdnadshavare sinsemellan inte klarar av att komma överens om vem som ska ha vårdnaden av sina gemensamma barn kan en vårdnadstvist uppstå.

Skyldigheter, åtaganden och ansvar

Vid skilsmässa eller när ett samboförhållande upphör har föräldrarna fortfarande gemensam vårdnad per automatik. Båda vårdnadshavarna är då skyldiga att ta gemensamma beslut gällande barnet. Besluten kan gälla allt ifrån var barnet ska bo, hur umgänge ska se ut, beslut om skolgång och så vidare. Även om det kan vara svårt att ha att göra med sin före detta partner så behöver föräldrarna att se till att samarbetet fungerar så att situationen blir det bästa för barnet.

 

Försök att undvika en vårdnadstvist till varje pris

Att inte kunna komma överens om vårdnaden är ofta en påfrestande och jobbig rättslig process att ta sig igenom. Framförallt så kan det vara väldigt tärande för barnen ifråga att behöva gå igenom en sådan process där föräldrarna/vårdnadshavarna inte är överens. Det allra bästa är att föräldrarna sinsemellan försöker att lösa hur vårdnaden ska delas upp. Om det ändå inte går att komma fram till ett gemensamt beslut så finns det andra alternativ att föredra istället för en rättslig process.

Låt någon som båda känner och litar på medla emellan er

I en situation där man inte är överens kan det ibland vara svårt att se och tänka klart. Då kan det vara lämpligt att låta en person som känner familjen väl att bli en medlare. Vårdnaden kan då lösas inom familjen, oftast i en snabb och relativt smärtfri process och framförallt så drabbas inte berörda barn i så stor utsträckning som i en fullskalig tivst om vårdnaden.

Domstol för familjerätt och vårdnastvister

Pröva med familjerätten

Ett lämpligt nästa steg kan vara att kontakta familjerätten i sin kommun. Familjerätten kan erbjuda vårdnadshavare samarbetssamtal och hjälpa till med att upprätta juridiskt bindande dokument om vårdnad. Kontakta er kommun för att få mer information om familjerätten.

När inget annat alternativ finns kvar...

Om det inte gått att lösa på något sätt så återstår bara ett alternativ - en vårdnadsprocess i domstol. Det innebär att föräldrarna låter en domstol avgöra hur vårdnaden ska delas upp.

Vänta aldrig för länge med att kontakta en advokat!

—Anton Strand, Advokat

Några tips på vägen...

  • Advokater och jurister är varken psykologer eller terapeuter. Fokusera på att prioritera sakfrågor och det som har med juridiken att göra när du har kontakt med ditt juridiska ombud.
  • Gör ditt yttersta för att det personliga åt sidan.
  • Att sätta dig in i den rättsliga processen är att rekommendera så att du vet hur det fungerar, men också för att det kommer att underlätta och effektivisera samarbetet mellan dig och ditt juridiska ombud vilket i regel också håller kostnaderna nere.

Vår etik - din trygghet

Välkommen till Advokatfirman Defens. Specialister på vårdnadstvister och familjerätt. 

Vårdnadstvist? Ring 08-242610

Kontakt

Advokatfirman Defens
Kornhamnstorg 57
111 27 Stockholm

Telefon: 08 - 24 26 10

E-post: [email protected]

Medarbetare

Hos Advokatfirman Defens finns erfarna och kunniga advokater och jurister, redo att hjälpa dig vid vårdnadstvist och med andra familjrättsliga ärenden.

Läs mer om våra advokater och jurister

Länkar

Brottsofferjouren

Ladda ner vår app

Som en av få advokatbyråer har vi en egen app där klienter bland annat kan chatta krypterat med oss. Ladda ner Defensappen på Appstore eller Google Play.

Defensappen på Appstore Defensappen på Google Play

Följ och gilla oss på Facebook

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.    (klicka här för att förlänga premium)(info & kontakt)