Vårdnadstvist

När föräldrar/vårdnadshavare sinsemellan inte klarar av att komma överens om vem som ska ha vårdnaden av sina gemensamma barn kan då omvandla saken till ett rättsligt förfarande, en så kallad vårdnadstvist.

Skyldigheter, åtaganden och ansvar

Gemensam vårdnad är det som gäller per automatik när man skiljer sig eller går skilda vägar efter ett samboförhållande. Som separerad är man då var för sig skyldig att ta gemensamma beslut som handlar om barnet. Det kan till exempel gälla hur och var barnet ska bo, hur barnets skolgång ska se ut osv. Att ha att göra med sin före detta partner är inte så lätt alla gånger. Speciellt när man gemensamt behöver fatta viktiga och avgörande beslut som rör ens gemensamma barn. Men som förälder så är det ens ansvar att se till att det fungerar att samarbeta så att det blir till det bästa för barnet.

Försök att undvika en vårdnadstvist till varje pris

Att inte kunna komma överens om hur vårdnad av ens barn ska se ut är ofta en påfrestande och jobbig rättslig process att ta sig igenom och blir inte bättre av att det handlar om ens familj. Framförallt så kan det vara väldigt tärande för barnen ifråga att behöva gå igenom en sådan process där föräldrarna/vårdnadshavarna är oense om en och inte allt för sällan till och med bråkar. Även om det inte alltid syns utanpå så är det ganska vanligt att barn i en vårdnadstvist tar skada på ett eller annat sätt, vilket är det sista en förälder/vårdnadshavare vill ska drabba ens barn. Därför är det i alla lägen det allra bästa att vårdnadshavarna och/eller föräldrarna sinsemellan försöker att lösa hur vårdnaden av ska delas upp. Om det ändå inte går att komma fram till ett gemensamt beslut så finns det andra alternativ att föredra istället för en rättslig process.

Lös det själva med gamla verktyg

Det fanns säkert en tid då vårdnadshavarna/föräldrarna kunde lösa konflikter som uppstått. Försök att gå tillbaka till dessa situationer och resonera resonligt runt hur en sådan situation kunde lösas på den tiden. Det behöver inte just handla om detta ämne, men gräv djupt, gör det gemensamt och försök att ta med dessa lösningar. Jobba sedan utifrån dessa "nycklar", så borde det åtminstone kunna finns en rimlig möjlighet till att kunna lösa oenigheten och tillslut också hur vårdnaden ska delas upp.

Låt någon som båda känner och litar på medla emellan er

I en situation där man inte är överens kan det ibland vara svårt att se och tänka klart. Då kan det vara lämpligt att låta en person som känner familjen väl att bli en medlare. Vårdnaden kan då lösas inom familjen, oftast i en snabb och relativt smärtfri process och framförallt så drabbas inte berörda barn i så stor utsträckning som i en fullskalig tivst om vårdnaden.

Ta hjälp av en oberoende medlare

Då det kanske inte finns någon medlare som båda föräldrarna eller vårdnadshavarna känner så kan man prova med att anlita en extern medlare. Det här alternativet kan ofta vara bättre för båda föräldrarna/vårdnadshavarna då en extern medlare dels är oberoende och bör besitta en viss juridisk kompetens inom familjerätt och om möjligt också ha en viss erfarenhet av att kunna lösa sådan här typer av konflikter.
Annars kan man alltid vända sig direkt till en advokat eller jurist som med sina erfarenheter och kompetens skulle kunna vara behjälplig för att finna en uppgörelse utan att det går så långt som till en rättslig vårdnadstvist. Med en jurist eller advokat som medlare så följer en högre garanti om full opartiskhet och kompetens till att kunna fatta beslut som båda föräldrarna/vårdnadshavarna kan förlika sig med.

Pröva med familjerätten

Ett annat alternativ är att kontakta familjerätten i sin kommun. Familjerätten kan erbjuda samarbetssamtal till föräldrar/vårdnadshavare och hjälpa till med att upprätta juridiska bindande dokument om vårdnad. Kolla med er kommun för att få mer information om Familjerätten.

När inget annat alternativ finns kvar...

Om det inte gått att lösa på något sätt med till exempel något av alternativen nämnda ovan så återstår bara ett alternativ - en vårdnadsprocess i domstol. Det vill säga att låta en domstol avgöra hur vårdnaden ska delas upp. Det kommer antingen att beslutas om gemensam vårdnad, ensam vårdnad eller i de fall där båda föräldrarna tydligt uppvisat olämplighet kan det bli tal om ett tvångsomhändertagande med placering i fosterfamilj, en så kallad LVU.

Vänta aldrig för länge med att kontakta en advokat!

—Anton Strand, Advokat

Kontoret

Välkommen

Välkommen till www.vårdnads-tvist.se. Här finns utförlig information om vad det är och hur vi kan hjälpa dig.


Advokatfirma
Advokatfirman Defens har den juridiska kompetens och erfarenhet som krävs för att lösa en tvist om vårdnad. Vi är noga med att alltid sätta våra klienters intresse allra högst och när du anlitar oss som juridiskt ombud i en tvist om vårdnad kan du lita på att vi alltid tillsätter den mest lämpade för ärendet.

Kontakt

Kontaka oss på 08-24 26 10, [javascript protected email address] eller skicka ett meddelande via kontaktformuläret.


Nyhetsbrev

Prenumerera på vårat nyhetsbrev och få information löpande om familjerätt och andra rättsområden som Advokatfirman Defens jobbar inom, t ex brottmål, asylmål och annat inom migrationsrätt, LVU, skilsmässa och annat inom familjerätt.


Länkar